Otoczaki Janowickie

W naszej ofercie

JKSM

Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych

są właścicielem unikalnych złóż dolomitu oraz łupka serycytowego. Nieprzerwanie od 12 lat w naszych kopalniach wydobywamy kamień o walorach ozdobnych.