Company History

Firma rozpoczęła swoją działalność w 1954r.

 

kiedy to z wydzielonej części Bolesławieckich Kopalni Surowców Mineralnych utworzono przedsiębiorstwo Państwowe Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych.

W 1956r. do JKSM przyłączono Rędzińskie Zakłady Kruszyw Mineralnych w Rędzinach. W 1973r. z Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego przejęto ZPSM w Wałczu a od Zakładów Chemicznych w Złotym Stoku przejęto ZWiPŁ w Jarnołtówku.

W 1991r. przedsiębiorstwo państwowe JKSM zostało przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Spółka została sprywatyzowana w 1997r. Firma "Invest Or" z Wrocławia nabyła 70% akcji przedsiębiorstwa.

 

W 2000r. firma przyjęła nową strategię działania.

 

Poprzez inwestycje w najnowocześniejsze, na poziomie światowym, rozwiązania technologiczne rozwija się produkcję wybranych kopalin, tj.: dolomitu i skalenia. 

W  roku 2004 prywatni udziałowcy odkupili od Skarby Państwa pozostałeakcje i od tego momentu spółka działa jako podmiot z wyłącznie prywatnymkapitałem.

W roku 2006 nastapiło przekształcenie JKSM ze spółkiakcyjnej w spółkę jawną.