Historia firmy

Firma rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 listopada 1954r.

 

kiedy to grupa pionierów z Bolesławieckich Kopalń Glin Ceramicznych, przyjechała do Szklarskiej Poręby, aby rozpocząć eksplatację kwarcu ze złoża na Izerskich Garbach. Wyrobisko to do dziś stanowi najwyżej położoną kopalnię odkrywkową w Europie, gdyż leży na wysokości 1088 m.n.p.m. Siedziba JKSM została założona w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha 2. Zadaniem nowo powstałego przedsiębiorstwa, było dostarczanie kwarcu na potrzeby przemysłu ceramicznego oraz hutnictwa szkła. W następnych latach otwierano kolejne kopalnie: granitu, dolomitu, łupka serycytowego, a także łupka fyllitowego. W Szklarskiej Porębie powstała pierwsza w Polsce linia produkująca posypkę papową, roszerzając zakres działalności firmy o produkcję posypki.
W warunkach gospodarki centralnie sterowanej, JKSM skupiały szereg kopalń zlokalizowanych głównie w okolicach Kotliny Jeleniogórskiej, zatrudniały blisko tysiąc pracowników, posiadały własne osiedla mieszkaniowe oraz ośrodki wypoczynkowe. Corocznie odbywały się zawody sportowe, w których zakłady rywalizowały o puchar przechodni JKSM.

 

Nowy początek

 

W 1991r. przedsiębiorstwo państwowe JKSM zostało przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Zmiana z gospodarki centralnie sterowanej, na gospodarkę wolno rynkową, była dla wszystkich państwowych spółek bardzo trudna, lecz dzięki skutecznemu zarządzaniu Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mienralnych, powoli były restrukturyzowane w celu dopasowania do nowych wymagań rynkowych. Kluczowy moment stanowiła prywatyzacja spółki w 1997r. Firma "Invest Or" z Wrocławia nabyła 70% akcji przedsiębiorstwa rozpoczynając proces inwestycji w nowe technologie. W  roku 2004 prywatni udziałowcy odkupili od Skarbu Państwa pozostałe akcje i od tego momentu spółka działa jako podmiot z wyłącznie prywatnym kapitałem. Dziś JKSM jest liderem branży wypełniaczy węglanowych, posiadając najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Jednocześnie Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych są w 100% polską firmą. Przedsębiorstwo inwestuje nie tylko w najnowocześniejsze technologie, ale również i kadrę, która stanowi podstawę sukcesu spółki. 
Obecnie główne gałęzie rozwoju to: produkcja wypełniaczy węglanowych, produkcja mączek przeznaczonych do hutnictwa szkła i produkcji ceramiki, produkcja kamienia ozdobnego oraz produkcja nawozów ekologicznych.